ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Нижченаведений текст є договором між чат-ботом Eat&Play Aurora мессенджеру Telegram, який розміщено в мережі Інтернет, надалі «Бот» та користувачем послуг боту Eat&Play Aurora мессенджеру Telegram, іменований в подальшому «Покупець», і визначає умови придбання товарів і отримання послуг через бот Eat&Play Aurora мессенджеру Telegram.

1. Загальні положення

1.1. Цей договір є договором публічної оферти (у відповідності зі ст. ст. 633, 641 і гол. 63 Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх покупців.
1.2. У разі прийняття умов цього договору шляхом приєднання до сторінки боту Eat&Play Aurora мессенджеру Telegram, тобто публічної оферти боту Eat&Play Aurora мессенджеру Telegram користувач стає Покупцем.

2. Терміни та визначення

2.1. ФОП Царегородцева Владислава Вікторовича, ідентифікаційний код 3403814755, оперує ботом Eat&Play Aurora мессенджеру Telegram.
2.2. Товар — опублікована в мессенджері Telegram гра під назвою «Hub game's».
2.3. Покупець – фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, отримує інформацію від боту Eat&Play Aurora мессенджеру Telegram, розміщує замовлення та купує Товари, які представлені на сторінці мессенджеру Telegram, для цілей не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.
2.4. Договір – договір, що укладається на підставі норм чинного Цивільного кодексу України між Покупцем та Ботом, на підставі якого Покупець зобов'язується прийняти та оплатити належним чином надані послуги Боту.
2.5. Замовлення - оформлена та розміщена заявка Покупця, адресована Боту, на придбання і доставку від його імені і за його дорученням Товарів.
2.6. Інтернет-сайт – сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера, і програмних модулів, об'єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою www.pizzhub.com.ua та/або сторінка PizzHub мессенджеру Telegram і що містить всі ознаки публічної оферти з продажу Товарів.

3. Предмет договору

3.1. Цей договір визначає порядок взаємодії та умови надання ботом Eat&Play Aurora мессенджеру Telegram послуг Покупцю, грунтуючись на його прагненнях, бажаннях і можливості скористатися послугами з продажу Товарів від імені, за дорученням і за рахунок Покупця, і їх доставці, а також на прагненні боту Eat&Play Aurora мессенджеру Telegram надати Покупцю інформацію, що цікавить його, продати Товари через мессенджер Telegram.
3.2. Бот Eat&Play Aurora мессенджеру Telegram надає Покупцеві продаж та доставку Товарів.
3.3. Покупець приймає умови цього договору в момент оформлення Замовлення на Інтернет-сайті та/або шляхом приєднання до сторінки боту Eat&Play Aurora мессенджеру Telegram, що виражає підтвердження Покупця про прочитання тексту цього договору, підтвердження досягнення вісімнадцятирічного віку і згоду з його умовами. Надалі заперечення від Покупця щодо надання таким чином своєї згоди позбавляє бот Eat&Play Aurora мессенджеру Telegram від будь-якого роду відповідальності за невиконання умов цього договору і залишає право боту Eat&Play Aurora мессенджеру Telegram скасувати Замовлення в односторонньому порядку.
3.4 Бот Eat&Play Aurora мессенджеру Telegram має право без попереднього повідомлення Покупця залучати третіх осіб для виконання покладених на нього обов'язків за Договором доручення.

4. Правила роботи з Інтернет-сайтом

4.1. Покупець може переглядати вміст боту Eat&Play Aurora мессенджеру Telegram, а також користуватися іншими його сервісами, в том числі грою "Hub game's" (Eat&Play).

4.2. Покупець може передати данні для оформлення замовлення представнику бота Eat&Play Aurora мессенджеру Telegram в будь-якій формі, погодженій з представником бота, включаючи усну. В цьому випадку Покупець погоджується, що представник боту Eat&Play Aurora мессенджеру Telegram виконає оформлення Замовлення Покупця.
При реєстрації Покупець вводить або надає наступні дані:
  • Ім'я, прізвище
  • Контактний телефон
  • Адреса доставки
  • Вибір способу оплати
4.3. Покупець зобов'язується надати відповідну дійсності, точну і повну інформацію про себе. Бот Eat&Play Aurora мессенджеру Telegram не несе відповідальності за точність та правильність інформації, що залишається Покупцем при здійсненні Замовлення та користуванні послугами.
4.4. Покупець несе відповідальність за будь-які дії, здійснені на сторінці бота Eat&Play Aurora мессенджеру Telegram.
4.8. Сторінка бота Eat&Play Aurora мессенджеру Telegram має право відмовити Покупцеві у користуванні послугами бота Eat&Play Aurora мессенджеру Telegram, якщо у останнього будуть підстави вважати, що Покупець вказав недостовірні дані, а так само за умови несумлінного поводження (наприклад, порушення умов цього договору, або інше).
4.9. Заборонено використовувати бот Eat&Play Aurora мессенджеру Telegram в протизаконній і забороненій діяльності. Покупці сторінки бота Eat&Play Aurora мессенджеру Telegram погоджуються дотримуватися законів України та норми поведінки, прийнятих в мережі Інтернет, а саме, але не обмежуючись, розміщенням на сайті матеріалів екстремістського, порнографічного чи іншого характеру, що зачіпає і/або ущемляє честь, гідність та/або ділову репутацію третіх осіб і порушують загальноприйняті норми моралі, а також розміщувати рекламну інформацію без дозволу на сторінці бота Eat&Play Aurora мессенджеру Telegram.

5. Конфіденційність і захист персональних даних

5.1. Надаючи свої персональні дані на сторінці бота Eat&Play Aurora мессенджеру Telegram при реєстрації або оформленні Замовлення Покупець дає свою добровільну згоду на обробку та використання (в тому числі і передачу) своїх персональних даних без обмеження строку дії такої згоди відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р.
5.2. Сторінка бота Eat&Play Aurora мессенджеру Telegram використовує отримані персональні дані для цілей продажу Товарів і надання послуг, визначених цим договором, для просування послуг, що надаються Інтернет-сайтом та/або та/або сторінкою PizzHub мессенджеру Telegram, в тому числі і за допомогою автоматизованої обробки персональних даних.
5.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Сторінка бота Eat&Play Aurora мессенджеру Telegram не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальностью інформації про Покупця або невідповідністю дійсності.

6. Правила використання матеріалів, розміщених на сторінці бота

6.1. Сторінка бота Eat&Play Aurora мессенджеру Telegram містить матеріали, знаки для товарів і послуг та інші охоронювані законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення та інше.
6.2. Весь зміст сторінки бота Eat&Play Aurora мессенджеру Telegram та вся інформація зі сторінки охороняється законодавством України.
6.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на сторінці бота Eat&Play Aurora мессенджеру Telegram, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажі чи уступки, створювати похідні продукти та інше.
6.4. У разі прийняття умов цього договору шляхом приєднання до сторінки бота Eat&Play Aurora мессенджеру Telegram, тобто публічної оферти бота Eat&Play Aurora мессенджеру Telegram, користувач підтверджує, що вік не менше 18 (вісімнадцяти) років.

7. Інші умови

7.1. Цей договір укладено на території України і підпорядковується матеріальному праву України.
7.2. Усі спори, що виникають між Покупцем та сторінкою бота Eat&Play Aurora мессенджеру Telegram, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Інтернет-сайт можуть звернутися за вирішенням спору в судові органи згідно з чинним законодавством.
7.3. Сторінка бота Eat&Play Aurora мессенджеру Telegram має право вносити зміни в текст цього договору за власним розсудом у будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (чинна) редакція договору завжди доступна за адресою https://pizzhub.com.ua/agreement-bot
Made on
Tilda